Видеонаблюдение - ElgroupShop.EU

IP CCTV Systems (Internet Protocol Сlosed Circuit TeleVision Systems) – цифрова система за видеонаблюдение със затворен контур. Използва компютърна мрежа и интернет за изпращане и получаване на видео данни за запис и в реално време. IP камерите за наблюдение могат да бъдат директно достъпни чрез глобалната мрежа без да е задължителен мрежови видеорекордер (NVR).

IP CCTV Systems - ElgroupShop.EU

Заглавие

Go to Top